برگزاری نمایشگاه آب و فاضلاب

برگزاری چهاردهمین نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب 

نمایشگاه بین المللی تهران - سال 1397

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب، مورخ 1397/07/11 در تهران افتتاح شد. 

این نمایشگاه تا تاریخ 1397/07/14 از ساعت 9 صبح تا 17 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران، برگزار می شود.

چهاردهمین نمایشگاه آب و فاضلاب تهران - 97

محل برگزاری: نمایشگاه بین‌المللی تهران


آدرس: تهران، بزرگراه چمران