درباره ما

 

شرکت «فنـاوران سامـانه‌های راهبـردی شریـف» متشکل ‌از دانش آموختگان و پژوهشگران دانشگاه‌های تراز اول کشور، همت خود را جهت بومی‌سازی و تجاری‌سازی فناوری‌ها و محصولات کاربردی به کارگرفته‌ است. این شرکت دانش‌بنیان، راه‌اندازی و تجهیز چندین دانشگاه و مرکز تحقیقاتی مطرح کشور و نیز صنایعی نظیر صنعت هوافضا، نفت و گاز، رباتیک و ... در کارنامه خود دارد.

محصولات حاضر با نام تجاری RealSim با هدف تسهیل روند شبیه‌سازی تا ساخت نمونه آزمایشگاهی و تبدیل به نمونه صنعتی طراحی و تولید شده‌اند. این محصولات برمبنای نیازمندی ها و ضعف های موجود در صنعت، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور توسعه یافته است.