اینترنت اشیا

اینترنت اشیا در صنعت آب و فاضلاب

راهکارها و خدمات IOT

امروزه استفاده از اینترنت و تکنولوژی روز دنیا در حوزه های مختلف، یکی از الزامات به شمار می آید.

اینترنت اشیا یا به اصطلاح IOT یکی از شاخه های جدید این حوزه است که به کمک آن می توانید دستگاه های مختلف را از راه دور به هم وصل کرده و کنترل آن را بوسیله اینترنت به دست بگیرید.

این تکنولوژی در مناطق شهری و مسکونی، کشاورزی و شیلات، شبکه های ابرسانی، مدیریت آب صنایع و تاسیسات تصفیه آب و پساب می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

اینترنت اشیا - فناوران شریف - IOT

 

کاربردهای IOT در حوزه آب و فاضلاب

- تحلیل و مدیریت داده حسگرها

- پایش نشتی و اتلاف آب در تاسیسات

- مدیریت هوشمند انرژی 

- کنترل از راه دور سیستم ها

- مدیریت تعمیر و نگداری

- پایش کیفیت آب و پساب

- مدیریت هوشمند مصرف آب

- مترینگ هوشمند